Blindnitsverktyg RAC 171

Lufttrycksdrivet blindnitsverktyg för professionell användning med uppsamlingsbehållare för splint.
Verktyget är även känt som en nitpistol.

För blindnit Ø 4,8-7,8
Ø 7,8 endast aluminium
För Farbolt, MAGNA-LOK ® och MONOBOLT ®
Vikt 2930 gram
** Förutom aluminium
* Enbart aluminium

ØStandardnitMultinitMultinoxTampFarbolt
4,8x**xxxx
6xx 
6,4xxx
7,8x*