Blindnitsverktyg RAC 2500P

Professionellt lufttrycksdrivet blindnitsverktyg med förminskat huvud, tryckknapps kontroll och extärn dragenhet.
Lämpligt för användning i trånga utrymmen. 
Lämplig för monteringslina. 
För blindnit Ø 2,4-6,0
Ø 6,0 endast aluminium

Verktyg: 1060g
Maskin: 5900g

* Enbart aluminium

ØStandardnitMultinitMultinoxTamp
2,4x   
3x   
3,2xxxx
3,4x   
4xxxx
4,8xxxx
6x*