Blindnit trycktät försänkt

d3,244,8
D689,5
Hål Ø3,34,15
K11,31,8