MRX-TT DIN 7500C

Observera att rostfria gängpressande skruv endast är lämpliga för mjuka material så som aluminium eller material med HV <110

d1M3M4M5M6
d2max681012
kmax2,523,253,954,75
m~34,356,7
Bits nr.1223