Lättbalkskruv utan bricka

För infästning av plåt till lättbalk/profil. 8 mm hylsa. Utan tätningsbricka.