Kombinationstång. Teng Tools MB452

Kraft-kombitänger. Av krommolybdenlegerat stål. 80° skärvinkel. Enkel led. Med rörgrepp och räfflade gripytor. Plastklädda skänklar. DIN 5746.