Blindnitsverktyg K 1

För blindnit Ø 2,4-4,8
Ø 4,8, endast aluminium.
Vikt 500 gram

* Enbart aluminium

ØStandardnitMultinit
2,4x
3x
3,2xx
3,4x
4xx
4,8x*