Blindnitsverktyg RAC 2200

Lufttrycksdrivet blindnitsverktyg för professionell användning med extärn dragenhet. 
Lämplig för monteringslina. 
För blindnit Ø 2,4-6,0
Ø 6,0 endast aluminium
Splintsug och uppsamlingsbehållare. 
Verktyg: 1070g
Maskin: 5850g
* Enbart aluminium

ØStandardnitMultinitMultinoxTampFarbolt
2,4x    
3x    
3,2xxxx 
3,4x    
4xxxx 
4,8xxxxx
6x*