Blindnitsverktyg RAC 3000

Lufttrycksdrivet blindnitsverktyg för professionell användning med extärn dragenhet. 
Lämplig för monteringslina.  
För blindnit Ø 4,8-7,8
Ø 6,0 endast aluminium

Verktyg: 1590g
Maskin: 8640g

** Finns ej i aluminium
* Enbart i aluminium

ØStandardnitMultinitMultinoxTampFarbolt
4,8x**xxxx
6x  x 
6,4x  xx
7,8x*