Stålbyggnadsnytt nr3 2010

Skruvförband - åtdragningsmoment

"Att det är svårt och långt ifrån optimalt att styra förspänningskraften via ett angivet moment vet alla som försökt att reda ut de faktorer som påverkar förspänningskraften i ett skruvförband. Därför är kunskapen om de para-metrar som styr förspänningskraften viktiga för att optimera resultatet i skruvförbandets förspänningskraft. "

"I och med införandet av Eurokodsys-temet och den tillhörande utförande-standarden EN 1090-2 ges flera val av metoder vid montage av skruvförband i stålkonstruktioner. Ett av dessa val äratt utföra procedurprov för de aktuella skruvförbanden där man styr åtdragnings-parametrarna för att optimera förspänningskraften i skruvförbandet.."

Skruvförband - åtdragningsmoment